Havening Teknik/ Havening Techniques®️ er en relativt ny, psyko-sensorisk teknik, som er opfundet af Ronald Ruden, amerikansk læge i 2013.

 Havening teknik anvender blide berøringer på overarme, håndflader samt i ansigtet og ved disse berøringer, skabes der Delta bølger i hjernen, som har en beroligende effekt på den del af vores hjerne, Amygdala, som også kaldes vores frygt-center.

Disse deltabølger medvirker til at sænke stress hormonet kortisol, og desuden frigives flere af de stoffer, som bl.a. virker positivt på vores humør, f.eks. Serotonin og Oxytocin.

Man kan med Havening, udover at behandle dag til dag stress, også fjerne traumer, som er gemt i Amygdala. Man kan endvidere behandle fobier, PTSD, angst, depression, smerter og andre uforklarige fornemmelser i kroppen.

Ved at fjerne de ting, der ligger gemt i hjernen og som i en eller anden grad spænder ben for vores dagligdag, bliver hjernen mere robust til fremadrettet at klare udfordringer og stress, og mange anvender Havening teknik til at opnå ønskede resultater f.eks. indenfor arbejde, sport eller i det private.

 

Man kan se på hjernen som en have, hvor man gerne vil plante nye blomster. For at de nye blomster, får de bedste betingelser, er man nødt til først at fjerne det ukrudt, der ellers ville forringe de nye planters betingelser. På samme måde, hvis du ønsker at ændre noget i dit liv, bliver du nødt til først at ændre noget, fjerne noget af alt det gamle, der optager pladsen og giver symptomer af den ene eller anden karakter.

 

Brug Havening teknik til at skabe dig det liv, du ønsker og fortjentjener